OTARRA


Elikagaien ekoizpenean pestiziden eta produktu kimikoen erabilera Lurrarentzat nahiz gure osasunarentzat kaltegarria delaz kezkaturik, egoerari aurre egiteko OTARRA BIOELKARTEA sortu genuen 1992. urtean (AS/G/03546/1992).

Gure HELBURUAK hauek dira (Estatutuak):

 • Amalurraren bizitasuna mantendu eta bide batez, “Janari biziak” eskuratzeko, Nekazaritza Biologiko eta Biodinamikoaren hedakuntza bultzatzea dugu helburu. Kontsumo konsziente eta arduratsua gauzatzen saiatzen den kontsumitzaile elkartea gara. Modu honetan elikatuz gero, gizaki libre eta sortzaile gisa sendotzen gara. Hortarako, ekoizpen eta merkaturatze prozesuan osasuna eta ingurugiroa errespetatzen dituzten produktu ekologikoak erabiltzen ditugu.
 • Nekazari eta kontsumitzailearen arteko harreman zuzen eta elkarkoi bat mantendu nahi dugu, nekazarien lana aintzat hartu, lagundu eta indartuz. Hartara, baserritar eta ekoizleekin harreman zuzena mantentzera jotzen dugu, produktuen kalitatea zaintzeko eta bitartekaririk gabeko trukea bultzatzeko. Otarran, zekaleak, lekariak, fruta eta barazki freskoak, algak, gazta, arrautzak, etab. Eta etxeko nahiz norberaren garbiketarako produktuak aurki daitezke.
 • Produktu ekologikoen eskaintza gizartean areagotzeko eta kutsakorrak ez diren produktuen kontsumoa suspertzeko, solasaldiak, hitzaldiak, bisitaldiak, topaketak, argitalpenak, dastatzeak, etab. antolatzen ditugu. Egunerokoan, lagun eta bazkideak informatu eta ditugun zalantzak argitzen saiatzen gara.

60 € -koa da Bazkide Sarrera kuota  eta bigarren urtetik aurrera berriz, bazkideek 24€ko urteko kuota ordaintzen dute.

Elkarte guztietan bezala partaidetzan oinarritzen gara. Bazkide bakoitzak, elkarteak proposatutako ekimenetan, urtean 3 orduko borondatezko lana betetzen dugu. Denon artean egiten dugu Otarra eta, aldi berean, zer izan nahi dugun elkarrekin erabakitzen dugu. Hau da, urtero, bazkideen Batzar Orokorra burutzen da. Bertan, bazkideek erabakietan parte hartu, urteko balantzea konsultatu eta idei berriak proposatzen ditugu. Batzar Orokorra eta Zuzendaritza Batzordeaz gain, Kalitate Komisioa eta Aktibitate Komisioak martxan dauzkagu.

Ekokontsumo Euskal Federazioko eta Goiner-eko bazkide-kooperatibistak gara.

Sabiendo que el uso de pesticidas y productos químicos en la producción de alimentos deteriora tanto la Tierra como nuestra salud, constituímos en 1992 la Asociación OTARRA BIOELKARTEA (AS/G/03546/1992)  intentando dar una respuesta a esta situación.

Nuestros FINES son (Estatutos):

 • Fomentar la difusión de la Agricultura Biológica-Dinámica para mantener viva la Madre tierra, y así tener al alcance alimentas sanos. Alimentándonos de esta manera, conseguimos hacer una sociedad libre y creadora. Somos una Asociación de Consumidor@s que intentamos poner en práctica el consumo consciente y responsable mediante la utilización de productos ecológicos que respetan la salud y entorno en las diferentes procesos.
 • Establecer una relación directa entre agricultor y consumidor, apoyando la actividad realizada por el agricultor. Preferimos relacionarnos directamente con l@s productor@s y agricultor@s para asegurar la calidad de los productos y beneficiar el intercambio sin intermediarios. En nuestra asociación,  se pueden conseguir cereales, legumbres, frutas, verduras frescas, algas, quesos, huevos, etc. Además de  productos de limpieza personal y doméstica.
 • Ayudar a que la oferta de productos ecológicos sea mayor, para despertar en la gente el consumo de productos no contaminantes, y extender el conocimiento de esta realidad. Para la consecución de dichos fines llevamos a cabo las siguientes actividades: informar a conocidos y socios por medio de distintas actividades como debates, conferencias, creación de biblioteca, visitas, publicaciones, encuentros, etc.

La cuota de entrada es de 60€  y a partir del segundo año, el/la soci@ debe abonar 24€ todos los años.

Como toda asociación basamos nuestro funcionamiento en la participación de l@s soci@s. Cada soci@ realizamos 3 horas/año de trabajo voluntario en alguna de las actividades que la Asociación propone.Entre tod@s hacemos Otarra y decidimos lo que queremos que sea. En este sentido, cada año se celebra la Asamblea General, donde el/la soci@ tenemos voz y voto en las distintas cuestiones y decisiones y proponemos nuestras ideas etc. Además de la Asamblea General y la Junta Directiva, tenemos en marcha la Comisión de Calidad y la Comisión de Actividades.

Formamos parte de la Federación Vasca Ekokontsumo y de Goiener (somos socios cooperativistas).

Otarra_1

Helbidea / Dirección:

Nuestra Señora del Pilar, 32 bajo

20014 Martutene, Donostia-San Sebastian, Gipuzkoa

Telf: 943 45 30 25

Email: otarraelkartea@gmail.com

Web: www.otarrabioelkartea.com

Ordutegia / Horario:

 • Astelehena: 10:30–14 / 17:30-20
 • Asteartea: 10:30–14 / 17:30-20
 • Asteazkena: 10:30–14 / 17:30-20
 • Osteguna: 10:30–14 / 17:30-20
 • Ostirala: 10:30–14 / 17:30-20
 • Larunbata: 10:30–14:00

Euskara & Castellano

DATUAK

 1. Bazkidetutako familiak: 218
 2. Antolatutako Dibulgazio ekimenak: 16
 3. Hileroko Familia Gastua: 106€
 4. Bertako (<150 km) Elikagaien Erosketen portzentaia: 13 %
 5. Bertako (<150 km) Ekoizleen portzentaia: 29%
 6. Ekoizleei Zuzenean Erositakoaren portzentaia: 26 %

DATOS

 1. Nº Familias Socias: 218
 2. Nº Eventos de Divulgación Organizados: 16
 3. Gasto Mensual por Familia: 106€
 4. Porcentaje de Alimentos locales (<150 km) comprados: 13 %
 5. Porcentaje de Productores locales (<150 km): 29%
 6. Porcentaje de la compra Directa a Productores: 26%

DATUAK

 1. Bazkidetutako familiak: 234
 2. Antolatutako Dibulgazio ekimenak: X
 3. Hileroko Familia Gastua: 91 €
 4. Bertako (<150 km) Elikagaien Erosketen portzentaia:10%
 5. Bertako (<150 km) Ekoizleen portzentaia: 25%
 6. Ekoizleei Zuzenean Erositakoaren portzentaia: 39%

DATOS

 1. Nº Familias Socias: 234
 2. Nº Eventos de Divulgación Organizados: X
 3. Gasto Mensual por Familia: 91 €
 4. Porcentaje de Alimentos locales (<150 km) comprados: 10%
 5. Porcentaje de Productores locales (<150 km): 25%
 6. Porcentaje de la compra Directa a Productores: 39%Imanol Ugarte
LEHENDAKARIA & KALITATE TALDEKOA
Bolondresa
Cristina Correa
DIRUZAINA
Bolondresa
Raquel Dawamoru
IDAZKARIA
Bolondresa
Aran Garmendia
Batzordekidea
Bolondresa
Nagore Orbeltzu
BATZORDEKIDEA
Bolondresa
Igone Fanlo
DENDAKO ARDURADUNA & AKTIBITATEEN TALDEKO DINAMIZATZAILEA
Ordaindua
Lourdes Martín
DENDAKO ARDURADUNA
Ordaindua
Itziar Pou
DENDAKO ARDURADUNA
Ordaindua

Imanol Ugarte
PRESIDENTE & GRUPO DE CALIDAD
Voluntario
Cristina Correa
TESORERA
Voluntario
Raquel Dawamoru
SECRETARIA
Voluntario
Aran Garmendia
VOCAL
Voluntario
Nagore Orbeltzu
VOCAL
Voluntario
Igone Fanlo
RESPONSABLE DE LA TIENDA y DINAMIZADORA GRUPO DE ACTIVIDADES
Remunerado
Lourdes Martín
RESPONSABLE DE LA TIENDA
Remunerado
Itziar Pou
RESPONSABLE DE LA TIENDA
Remunerado

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *