EKOKONTSUMO


Ekokontsumo Federazioa, kontsumo ekologikoaren eta arduratsuaren  elkarteen euskal federazioa da. 1999an sortu zen (FD/G/00105/2000). Gaur egun, lau elkarte biltzen ditu eta, gutxi gorabehera, 800 familien  ordezkaritza dauka. Elkarteak ondokoak dira:  LurGozo (Ajangiz), Marisatsa (Durango), Bidazi (Lesaka) eta Butroi Bizirik (Mungia).

Ekokontsumoren helburu nagusiak (Estatutuak) hiru dira: kontsumo ekologikoa eta arduratsua bultzatzea, kontsumo arduratsuaren gaia lantzen den leku orotan elkarteak ordezkatzea eta, azkenez, elkarteen arteko harremana bultzatzea, xede horiek lortzeko taldeko lana bultzatuz.

Gaur egun, Ekokontsumo Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluko (ENEEK) parte da, kontsumo ekologikoaren eta arduratsuaren alde hainbat ekintza (azokak, jardunaldiak, hitzaldiak) aurrera eramaten ditu.

Ekokontsumo Federazioa  es la federación vasca de asociaciones de consumo ecológico y responsable. Fundada en 1999 (FD/G/00105/2000), en la actualidad agrupa a cuatro asociaciones, en representación de unas 800 familias. Estas asociaciones son  LurGozo (Ajangiz), Marisatsa (Durango), Bidazi (Lesaka) y Butroi Bizirik (Mungia).

Los principales objetivos de Ekokontsumo (Estatutos) son promover y difundir el consumo ecológico y responsable, así como representar a las asociaciones en todos aquellos foros donde se aborden cuestiones relacionadas con el consumo responsable. También servir de nexo de unión entre las asociaciones, impulsando el trabajo conjunto para conseguir esos objetivos.

En la actualidad Ekokontsumo forma parte del Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi (ENEEK), y apoya diversas actuaciones de fomento del consumo ecológico y responsable (ferias, jornadas, charlas).

Ekokontsumo (1)

Helbidea / Dirección:

Alluitz 7 (Marisatsa)

48200 Durango, Bizkaia

Telf: 656762130 (Koldo)

Email: ekokontsumo@gmail.com

Web: www.ekokontsumo.eus

Euskara & Castellano

DATUAK

 1. Bazkidetutako familiak: X
 2. Antolatutako Dibulgazio ekimenak: X
 3. Bolondres kopurua: X
 4. Hileroko Familia Gastua: X€
 5. Bertako (<150 km) Elikagaien Erosketen portzentaia: X%
 6. Bertako (<150 km) Ekoizleen portzentaia: X%
 7. Ekoizleei Zuzenean Erositakoaren portzentaia: X%

DATOS

 1. Nº Familias Socias: X
 2. Nº Eventos de Divulgación Organizados: X
 3. Nº de Voluntarios regulares: X
 4. Gasto Mensual por Familia: X€
 5. Porcentaje de Alimentos locales (<150 km) comprados: X%
 6. Porcentaje de Productores locales (<150 km): X%
 7. Porcentaje de la compra Directa a Productores: X%


BIOALAI
Vitoria-Gasteiz
(1100 familia)
FacebookWebEmail
LURGOZO
AJANGIZ
(195 familia)
WebEmail
MARISATSA
DURANGO
(158 familia)
Ficha de EkokontsumoEmail
OTARRA
DONOSTIA
(218 familia)
FacebookTwitterWeb
BIDAZI
LESAKA
(121 familia)
FacebookTwitterWeb
BUTROI BIZIRIK
MUNGIA
(X familia)
FacebookTwitterWeb

Cristina Díez
LEHENDAKARIA
(Bioalaiko ordezkaria)
Javier Ursúa
LEHENDAKARIORDEA
(Otarrako ordezkaria)
Koldo Lezamiz
IDAZKARIA
(Lurgozoko ordezkaria: 656762130)
Iñaki Soloeta
DIRUZAINA
(Marisatsako ordezkaria)

Cristina Díez
PRESIDENTA
(Representante de Bioalai)
Javier Ursúa
VICEPRESIDENTE
(Representante de Otarra)
Koldo Lezamiz
SECRETARIO
(Representante de Lurgozo: 656762130)
Iñaki Soloeta
TESORERO
(Representante de Marisatsa)