BIOALAI


Elikagai ekologiko eta produktu naturalen horniketarako, 1993an sortutako Produktu Ekologikoen Kontsumo Elkartea gara (AS/A/04264/1993), Araba eta inguruetako 1.100 bazkide-famili baino gehiagoz osatua.

Gure xedea, elikagai osasuntsuagoak, tratamendu kimiko eta transgenikorik gabekoak kontsumitzea, baliabide naturalen hondatzea geldiaraztea eta ezagutzea eta nekazaritzarekin eta abeltzaintza hurbilarekin erlazio zuzenekoagoa bultzatzea da. Ekoizteko sistema jasangarriak, ingurumenari zein gizarteari dagokionez erraztea, bai eta kontsumitzeko ohitura solidario eta arduratsuak sustatu nahi ditugu.

Autozerbitzu lokal bat daukagu, pertsona bazkideek erosketak egin ahal izateko. Irabazi asmorik gabeko elkartea izanik, produktuen prezioa ez garestitzea bilatzen dugu, hau da, kontsumitzaileontzat merkeagoak izatea, bai eta ekoizleei bidezko prezioa ordaintzea ere.

Ingurune hurbileko ekoizle askorekiko akordioak ditugu. Plangintzan oinarrituta konpromisoak hartzen ditugu haiekin, marjina txikiagoak aplikatzen ditugu eta ekologikorako trantsizioa errazten dugu, gainera bisitatzen ditugu harreman estua izateko haiekin…

3.000 produktu ekologiko inguru ditugu salgai, eta horien artean 300 baino gehiago ontziratu gabekoak dira. Produktu freskoak, zerealak, lekaleak, haragia, arraina, mota guztietako elikagaiak. Baina horretaz gain, garbitzeko produktuak, kosmetikakoak, higiene pertsonalekoak, etxeko tresneria… Dendan ez dauden produktuak eska daitezkeenez, aukera askoz zabalagoa da.

Hilero Sukaldaritza Natural eta Energetikoko ikastaroak antolatzen ditugu eta jarduera desberdinetako topaketa taldeak (Elikadura eta Osasun) eta lantaldeak (Kontsumo Arduratsuaren Taldea bezala, etab.) martxan dauzkagu. Abiarazi dugun azken proiektuetako bat Denbora Bankua da.

Gizarte proiektu sare handiaren barruko pertsona sare handia osatzen dugu. Ekokontsumo Federazioko, Goiener eta Fiare elkarteetako eta SEAE Nekazaritza Ekologikoaren Espainiako Elkarteko partaide gara, halaber, gure inguruneko gizarte talde askorekin lankidetzan aritzen gara.

180€-eko izen-emate kuotarekin eta 20€-eko urteroko kuotekin finantzatzen gara. Ekoizleari zuzenean erositako elikagaiei, %10-eko gainkostua ezartzen diegu eta bestelakoei %20-a.

BioAlairen Estatutuek zuzentzen dute Elkartea, non Batzar Orokorrak aukeratutako Zuzendaritza-Batzordeak, beharrezko jarduerak martxan ipintzeaz arduratzen da helburu hauei erantzun ahal izateko.

Somos una Asociación de Consumo de Productos Ecológicos creada en 1993 (AS/A/04264/1993), de la que formamos parte más de 1100 familias alavesas y del entorno que nos abastecemos de alimentos ecológicos y productos naturales con el fin de, consumir alimentos más sanos, sin tratamientos químicos y libres de transgénicos, frenar el deterioro de los recursos naturales, y conocer y potenciar una relación más directa con la agricultura y ganadería cercana.

Entre nuestros fines están el facilitar sistemas de producción sostenibles ambiental y socialmente y fomentar hábitos de consumo solidarios y responsables.

Disponemos de un local Autoservicio, en el que compramos las personas socias. Al ser una asociación sin ánimo de lucro, buscamos que los precios de los productos no se encarezcan y por tanto que nos salgan mejor de precio a nosotras como personas consumidoras y pagar un precio justo a las personas productoras.

Estamos en relación con productoras cercanos para garantizar el abastecimiento local de determinados productos ecológicos, planificándonos y adquiriendo compromisos con ellas, aplicando márgenes menores, facilitando la transición a ecológico,  realizando visitas para estrechar lazos…

Tenemos unos 3000 productos ecológicos, de los cuales más de 300 son graneles. Productos frescos, cereales, legumbres, carne, pescado, alimentación de todo tipo; pero además, productos de limpieza, cosmética, higiene personal, menaje… se pueden realizar pedidos de productos que no tengamos, por lo que el alcance es mucho mayor.

Todos los meses hay Cursos de Cocina Natural y Energética, así como diferentes actividades, grupos de encuentro (Alimentación y Salud) y grupos de trabajo (como el Grupo de Consumo Responsable, etc). Uno de los últimos proyectos que hemos puesto en marcha es un Banco de Tiempo.

Nos implicamos con el resto de la sociedad, participando en reuniones y actividades que llevan a cabo instituciones u otras asociaciones sobre temas que nos afectan. Somos una gran red de personas dentro de una gran red de proyectos sociales.  Somos parte de la Federación Vasca Ekokontsumo, socios de Goiener, Fiare y de la SEAE.

Nos financiamos con una cuota de inscripción de 180€  y las cuotas anuales de 20€. A los alimentos comprados directamente al productor, les cargamos un 10% al precio de compra y al resto un 20%.

La Asociación se rige por sus Estatutos y se gestiona a través de una Junta Directiva elegida por la Asamblea General, encargada de dinamizar y realizar las actividades necesarias para responder a los objetivos comunes.

BioAlai definitivo

Helbidea / Dirección:

Calle Txalaparta 19-21

01006 Vitoria – Gasteiz, Araba

Telf: 945 263 831

Email: bioalaisociasos@gmail.com

Web: www.bioalai.org

Ordutegia / Horario:

 • Astelehena (L): 10:00 – 20:00
 • Asteartea (M): 10:00 – 20:00
 • Asteazkena (M): 10:00 – 20:00
 • Osteguna (J): 10:00 – 20:00
 • Ostirala (V): 10:00 – 20:00
 • Larunbata (S): 10:00 – 14:00

Castellano & Euskara

DATUAK

 1. Bazkidetutako familiak: 1094
 2. Antolatutako Dibulgazio ekimenak: 25
 3. Bolondres kopurua: 30
 4. Hileroko Familia Gastua: 110 €
 5. Bertako (<150 km) Elikagaien Erosketen portzentaia: ? %
 6. Bertako (<150 km) Ekoizleen portzentaia: 43%
 7. Ekoizleei Zuzenean Erositakoaren portzentaia: 24 % (2014)

DATOS

 1. Nº Familias Socias: 1094
 2. Nº Eventos de Divulgación Organizados: 25
 3. Nº de Voluntarios regulares: 30
 4. Gasto Mensual por Familia: 110 €
 5. Porcentaje de Alimentos locales (<150 km) comprados: ? %
 6. Porcentaje de Productores locales (<150 km): 43%
 7. Porcentaje de la compra Directa a Productores: 24 % (2014)

DATUAK

 1. Bazkidetutako familiak: X
 2. Antolatutako Dibulgazio ekimenak: X
 3. Hileroko Familia Gastua: X €
 4. Bertako (<150 km) Elikagaien Erosketen portzentaia:X %
 5. Bertako (<150 km) Ekoizleen portzentaia: X %
 6. Ekoizleei Zuzenean Erositakoaren portzentaia: X %

DATOS

 1. Nº Familias Socias: X
 2. Nº Eventos de Divulgación Organizados: X
 3. Gasto Mensual por Familia: X €
 4. Porcentaje de Alimentos locales (<150 km) comprados: ? %
 5. Porcentaje de Productores locales (<150 km): X%
 6. Porcentaje de la compra Directa a Productores: X %