2019-2021 EKO ESTRATEGIA

Pertsonen eta gure ingurune ekologikoaren osasuna lagunduko duen kontsumo‐eredu arduratsua sustatzea da gure egitekoa. Oinarri honekin, gure iritziz, gure lurraldearen oreka ekologikoaren alde egiteaz gain, tokiko sozioekonomia sustatu eta gure inguru ekologiko baliotsua ere hobetuko ditugu. Natura eta herriak kontutan hartzen dituzten produktuen kontsumoa suspertuko dugu herritarren artean. Euskadin nekazal‐merkatuak bultzatuz. Kontsumo eredu berriek bertoko merkataritzan eragin positiboa izatea espero dugu.

LURRA oinarri duen nekazaritza eta abeltzaintza eredu ekologikoa bultzatuko dugu, lurraren emankortasuna eta bizidunon ongizatea eta ekosistemen osasuna bermatzen duen nekazaritza eredua, artifizio sintetikorik gabe: pestizida, ongarri kimiko, hidroponiko, herbizida eta transgeniko gabe. Transformatutako janak ere araudi ekologikoa jarraitzea eskatuko da, beharrezkoak ez diren gehigarri edo aditibo gabe. Lurraren erabilpen egokia, bere ezagupena, errespetua eta aprobetxamendu naturala kontuan hartzen duten aktibitateak suspertuko ditugu gizartean.

Jakien jatorria nekazaritza eredu ekologikoa izatea eskatzen da, produktu fresko zein eratorrientzat. Jatorria ziurtatzeko baserritarak eta elikagaigintza enpresak produktu ekologikoen berme edo konfiantza sistema publikoan izena emanda egotea hobesten da. Sistema honen antolamendua Euskadin,  ENEEK – Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak, kontrolatzen eta kudeatzen du.

Gure inguru geografikoan ekoiztu ezin diren produktuek (kafea, azukrea, txokolatea, eta abar),  bidezko merkataritza eta ekoizpen eredu ekologikoa izango dute jatorri.

Pertsonen eta gure ingurune ekologikoaren osasuna lagunduko duen kontsumo‐eredu arduratsua sustatzea da gure egitekoa. Oinarri honekin, gure iritziz, gure lurraldearen oreka ekologikoaren alde egiteaz gain, tokiko sozioekonomia sustatu eta gure inguru ekologiko baliotsua ere hobetuko ditugu. Natura eta herriak kontutan hartzen dituzten produktuen kontsumoa suspertuko dugu herritarren artean. Euskadin nekazal‐merkatuak bultzatuz. Kontsumo eredu berriek bertoko merkataritzan eragin positiboa izatea espero dugu.

LURRA oinarri duen nekazaritza eta abeltzaintza eredu ekologikoa bultzatuko dugu, lurraren emankortasuna eta bizidunon ongizatea eta ekosistemen osasuna bermatzen duen nekazaritza eredua, artifizio sintetikorik gabe: pestizida, ongarri kimiko, hidroponiko, herbizida eta transgeniko gabe. Transformatutako janak ere araudi ekologikoa jarraitzea eskatuko da, beharrezkoak ez diren gehigarri edo aditibo gabe. Lurraren erabilpen egokia, bere ezagupena, errespetua eta aprobetxamendu naturala kontuan hartzen duten aktibitateak suspertuko ditugu gizartean.

Jakien jatorria nekazaritza eredu ekologikoa izatea eskatzen da, produktu fresko zein eratorrientzat. Jatorria ziurtatzeko baserritarak eta elikagaigintza enpresak produktu ekologikoen berme edo konfiantza sistema publikoan izena emanda egotea hobesten da. Sistema honen antolamendua Euskadin,  ENEEK – Euskadiko Nekazaritza eta Elikadura Ekologikoaren Kontseiluak, kontrolatzen eta kudeatzen du.

Gure inguru geografikoan ekoiztu ezin diren produktuek (kafea, azukrea, txokolatea, eta abar),  bidezko merkataritza eta ekoizpen eredu ekologikoa izango dute jatorri.


  • Elikagaiak bertokoak, eta modu ekologikoan ekoiztuak izatea bilatzen da, eta freskoak direnean sasoikoak izatea. Bertoko ekoizpenek, hau da, ahalik eta lurralde hurbilenetik etorritakoek, lehentasuna izango dute.
  • Produktuak bitartekari gabe erostea hobetsiko da; baina ezinezkoa denean banatzaileengana joko da. Produktuen prezioa finkatzerakoan, berriz, ahalegina egingo da hornitzaileak bere lanaren truke bidezko ordaina jaso dezan.
  • Hornitzaileak hautatzerakoan, era berean, ekoizle txikiak, gizarte‐ekonomian dihardutenak eta kooperatiba‐antolakundeak lehenetsiko dira. Ahalik eta garraio‐kostu txikienak eragiteko moduan antolatuko dira eskariak.
  • Kontsumitzaileen interesak defendatzen saiatuko gara.
  • Diruaren eta baliabideen erabilpena modu arduratsuagoan eta solidariagoan eraikitzeko ideia bultzatuko dugu.

  • Se buscan productos locales, producidos de forma ecologica y cuando sean frescos de temporada. Serán priorizados los productos producidos  mas cerca.
  • Se potenciará la compra sin intermediarios, pero cuando no sea posible nos dirigiremos a distribuidoras. A la hora de fijar los precios, haremos un esfuerzo para que el productor reciba un precio justo por su trabajo.
  • A la hora de seleccionar proveedores , priorizaremos  a los pequeños productores  y cooperativas de productores, que viven de la actividad. Los pedidos se organizarán para que en el transporte tengan el menor impacto posible, tanto economico como ambiental.
  • Defenderemos los intereses de los consumidores en la medida de nuestras posibilidades.
  • Impulsaremos la idea un uso responsable y solidario del dinero y los recursos.

2021ko FEDERAZIOAREN EKO KONTSUMO HELBURUAK zehaztuz, 2018eko datuak erreferentziatzat hartuta:

Bazkidetutako familia kopuruaren igoera

> Eko Familiak
100%

Antolatutako Dibulgazio ekimenen igoera

> Eko Ekimenak
100%

Hileroko Familia Gastuaren igoera

> Eko Gastua €
40%

Bertako (<150 km) Elikagaien Erosketa

Bertako Eko Erosketa €
60%

Bertako (<150 km) Ekoizleen zenbatekoa

Bertokoen Eko Erosketa
50%

Ekoizleei Zuzenean Erositakoa, 2021an

Zuzeneko Eko Erosketa €
60%
Behar zaitugu

CIFRANDO OBJETIVOS de CONSUMO ECO de la FEDERACIÓN para el 2021, tomando como referencia los datos del 2018:

Incremento del Nº Familias Socias

> Familias Eco
100%

Incremento Nº Eventos de Divulgación

> Eventos Eco
100%

Incremento Gasto Mensual por Familia

> Gasto Eco €
40%

Compra Total de Alimentos locales (<150 km)

Compra Eco Local €
60%

Número de Productor@s locales (<150 km)

Compra Eco Local
50%

Compra Total Directa a Productor@s 2021

Compra Eco Directa €
60%
Te necesitamos